ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดสุโขทัย

ขายขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดสุโขทัย

ค้นพบ 5 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-1-84.00
ที่ตั้ง : บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-21.00
ที่ตั้ง : โตนด คีรีมาศ สุโขทัย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-4-0.00
ที่ตั้ง : ราวต้นจันทร์ ศรีสำโรง สุโขทัย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-0-86.00
ที่ตั้ง : บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 115-3-82.10
ที่ตั้ง : บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัยอำเภอในจังหวัดสุโขทัย

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดสุโขทัย เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดสุโขทัย ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดสุโขทัย ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดสุโขทัย