ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดสุโขทัย

ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายอาคารพาณิชย์ สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดสุโขทัย
ขายขายอาคารพาณิชย์ สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดสุโขทัย

ค้นพบ 21 รายการ


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 15 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 21 ตร.ว.
ที่ตั้ง : คลองตาล ศรีสำโรง สุโขทัย


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 223 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 20 ตร.ว.
ที่ตั้ง : เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 21 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-22.0/22ตร.ว.
ที่ตั้ง : บ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 19.4 ตร.ว.
ที่ตั้ง : หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-24
ที่ตั้ง : ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 19 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 21.9 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-25
ที่ตั้ง : ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 18.4 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 51 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 22 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 35.1 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-56.00
ที่ตั้ง : เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 36 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 44 ตร.ว.
ที่ตั้ง : วังไม้ขอน สวรรคโลก สุโขทัย


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-71.00
ที่ตั้ง : บ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 101.3 ตร.ว.
ที่ตั้ง : วังไม้ขอน สวรรคโลก สุโขทัยอำเภอในจังหวัดสุโขทัย

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารพาณิชย์หลุดจำนอง อาคารพาณิชย์ธนาคารยึด จังหวัดสุโขทัย เช็คอาคารพาณิชย์ติดธนาคาร จังหวัดสุโขทัย ค้นหาอาคารพาณิชย์ติดธนาคาร จังหวัดสุโขทัย ขายอาคารพาณิชย์ติดธนาคาร ประกาศขายอาคารพาณิชย์กรมบังคับคดี จังหวัดสุโขทัย