ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดสุโขทัย

ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดสุโขทัย

ค้นพบ 52 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-4-0.00
ที่ตั้ง : ราวต้นจันทร์ ศรีสำโรง สุโขทัย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-1-30.50
ที่ตั้ง : ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-67.00
ที่ตั้ง : หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 14-0-98.00
ที่ตั้ง : ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 10-0-95.00
ที่ตั้ง : ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 9-0-0.00
ที่ตั้ง : หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-1-67.00
ที่ตั้ง : เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 56-1-78.00
ที่ตั้ง : บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-0-98.00
ที่ตั้ง : หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-3-7.30
ที่ตั้ง : คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-26.00
ที่ตั้ง : ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-2-40.00
ที่ตั้ง : บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย


ประเภท : อพาร์ทเม้นท์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-56.00
ที่ตั้ง : ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 22-0-0.00
ที่ตั้ง : ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-70.10
ที่ตั้ง : ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-1-3.00
ที่ตั้ง : โตนด คีรีมาศ สุโขทัย


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-54.00
ที่ตั้ง : ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-57.00
ที่ตั้ง : ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 25-3-49.00
ที่ตั้ง : ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย


ประเภท : บ้านพักคนงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 30-2-6.00
ที่ตั้ง : ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัยอำเภอในจังหวัดสุโขทัย

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกสิกรไทย บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดสุโขทัย เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดสุโขทัย ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดสุโขทัย ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกสิกรไทย ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดสุโขทัย